Đi du lịch biển cần chuẩn bị những gì ?

Đi du lịch biển cần chuẩn bị những gì? Mùa hè là mùa du lịch biển, vì thế đi du lịch biển cần chuẩn bị những gì luôn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Khi đi chơi biển cùng bạn bè và gia đình, dù đã kỹ tính nhưng vẫn có lúc…